Jäseneksi liittyminen

Tule hyvään seuraan – liity Suomen Rauhanpuolustajien jäseneksi! Jäsenmaksu on 10 € vuodessa, ja siihen sisältyy Rauhan puolesta -lehden tilaus. Henkilöjäseneksi liitytään suoraan keskusjärjestön kautta. Se käy kätevimmin internet-lomakkeella.

Suomen Rauhanpuolustajien Pohjois-Hämeen piirijärjestön jäseneksi voivat liittyä myös Pirkanmaalla toimivat järjestöt. Tällä hetkellä jäsenjärjestöjä on noin 40. Järjestöjen jäsenmaksu on vuodessa 0,10 euroa jokaista jäsentä kohti, kuitenkin vähintään 10 euroa.

Järjestöjen vapaamuotoiset jäsenhakemukset pyydämme lähettämään kirjeitse:
Suomen Rauhanpuolustajien Pohjois-Hämeen piirijärjestö, Näsilinnankatu 22 A, 3. krs, 33210 Tampere.

Mainokset