Järjestö

Suomen Rauhanpuolustajat – Fredskämparna i Finland ry on vuonna 1949 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Sen tarkoituksena on toimia rauhan, aseriisunnan, suvaitsevaisuuden, ihmisoikeuksien ja maailmanlaajuisen tasa-arvon puolesta.

Toiminnan aatteellisina lähtökohtina ovat humanistiset, sodanvastaiset ja kansainvälistä yhteisvastuuta korostavat ihanteet. Yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja puhdasta elinympäristöä Suomen Rauhanpuolustajat pitää tärkeinä kansalaisten turvallisuuden rakentajina.

Suomen Rauhanpuolustajat vastustaa maamme liittymistä Naton tai WEU:n jäseneksi ja kannattaa sotilasliittojen ulkopuolella pysymistä. Järjestö tekee tunnetuksi Yhdistyneiden kansakuntien sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päämääriä.

Suomen Rauhanpuolustajien Pohjois-Hämeen piirijärjestö toimii Tampereella ja Pirkanmaan alueella. Piirijärjestöön kuuluu satojen henkilöjäsenien lisäksi n. 40 jäsenjärjestöä, mm. ammattiosastoja, nuorisoyhdistyksiä, useiden eri puolueiden paikallisia järjestöjä ja ystävyysseurojen yhdistyksiä.

Mainokset